Velikost
Sporočilo
  • E-Direktiva o zasebnosti dokumentov: Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in drugih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da lahko postavimo te vrste piškotkov na vašo napravo.

    Varovanje zasebnosti - katere piškotke uporabljamo

Seznam uradnih oseb

PDFnatisniE-pošta

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH (28. čl. ZUP)

1.   PODBEVŠEK MARJAN, soba 2.18, direktor

2.   Strokovni delavec, ki po posebnem pooblastilu nadomešča direktorja v času

njegove odsotnosti

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV (30.čl. ZUP)

Priimek in ime

Št.sobe

Področje dela

1

BRENKUŠ BRANKA

1.02

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

2

KOŠNIK MATEJA

3.02

Varstvo oseb s posebnimi potrebami, družbeno koristno delo

3

ČEPERKOVIČ MIRAN

3.03

Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju in žrtve nasilja, skrbništvo za mladoletne osebe, skrbništvo za poseben primer

4

DEŽMAN ANDREJA

3.01

Oprostitve na področju oseb s težavami v duševnem zdravju, občinske denarne pomoči

5

DVIZAC LJILJANA

2.13

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

6

GRADIŠEK TANJA

1.02

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

7

KUKEC NEŽKA

3.05

Koordinatorka obravnave v skupnosti

8

HUDOBIVNIK TINA

3.11

Rejništvo, posvojitve

9

ČADEŽ ŠPELA

3.12

Varstvo otrok in mladostnikov

10

KOŠNJEK VIKTORIJA

2.07

Družinski prejemki in starševsko varstvo

11

PEGAM KATJA

3.07

Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju in žrtve nasilja

12

KRIŽAJ BOJAN

3.08

Varstvo starih, oprostitve, družinski pomočnik

13

LJILJANIĆ MIKUŠ TATJANA

3.13

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

14

MISJAK ŠPELA

2.16

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

15

BERNIK TANJA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

16

KRALJ STANISLAVA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

17

NOVAK NADA

2.10

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, koordinatorka EVT

18

POGAČNIK MARŠA

2.15

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

19

PRELC KLAVDIJA

1.02

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

20

RAMOVŠ VALERIJA

2.08

Starševsko varstvo in družinski prejemki

21

RIHTARŠIČ IRENA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

22

ROBEK MAJA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

23

SERŠEN MAJDA

2.04

Priznanje očetovstva

24

STRNIŠA TATJANA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

25

TOPORŠ ŠPELA

3.09

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

26

BURGAR URŠA

2.06

Starševsko varstvo in družinski prejemki

27

VAVPOT MOJCA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

28

VOGLAR MOJCA

2.03

Priznanje očetovstva

Kranj, 10.01.2013                                                                                MARJAN PODBEVŠEK l.r.

D i r e k t o r

Obvestilo je izdano na osnovi 319. člena Zakona o upravnem postopku (Ur. List št. 80/99 in 70/00)