Velikost
Sporočilo
  • E-Direktiva o zasebnosti dokumentov: Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in drugih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da lahko postavimo te vrste piškotkov na vašo napravo.

    Varovanje zasebnosti - katere piškotke uporabljamo

Seznam uradnih oseb

PDFnatisniE-pošta

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH STVAREH (28. čl. ZUP)

1.   PODBEVŠEK MARJAN, soba 2.18, direktor

2.   Strokovni delavec, ki po posebnem pooblastilu nadomešča direktorja v času

njegove odsotnosti

SEZNAM URADNIH OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV (30.čl. ZUP)

Priimek in ime

Št.sobe

Področje dela

1

BRENKUŠ BRANKA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

2

KOŠNIK MATEJA

3.02

Varstvo oseb s posebnimi potrebami, družbeno koristno delo

3

ČEPERKOVIČ MIRAN

3.03

Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju in žrtve nasilja, skrbništvo za mladoletne osebe, skrbništvo za poseben primer

4

DEŽMAN ANDREJA

3.01

Oprostitve na področju oseb s težavami v duševnem zdravju, občinske denarne pomoči

5

DVIZAC LJILJANA

2.13

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

6

GRADIŠEK TANJA

1.02

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

7

GODNIČ MARJETA

2.12

Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju in žrtve nasilja

8

KUKEC NEŽKA

3.05

Koordinatorka obravnave v skupnosti

9

HUDOBIVNIK TINA

3.11

Rejništvo, posvojitve

10

ČADEŽ ŠPELA

3.12

Varstvo otrok in mladostnikov

11

KOŠNJEK VIKTORIJA

2.07

Družinski prejemki in starševsko varstvo

12

PEGAM KATJA

3.07

Varstvo otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju in žrtve nasilja

13

KRIŽAJ BOJAN

3.08

Varstvo starih, oprostitve, družinski pomočnik

14

LJILJANIĆ MIKUŽ TATJANA

3.13

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

15

MISJAK ŠPELA

2.16

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

16

BERNIK TANJA

2.13

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

17

KRALJ STANISLAVA

1.02

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

18

NOVAK NADA

2.10

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, koordinatorka EVT

19

POGAČNIK MARŠA

2.15

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

20

PRELC KLAVDIJA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

21

RAMOVŠ VALERIJA

2.08

Starševsko varstvo in družinski prejemki

22

RIHTARŠIČ IRENA

1.02

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

23

ROBEK MAJA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

24

SERŠEN MAJDA

2.04

Priznanje očetovstva

25

STRNIŠA TATJANA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

26

TOPORŠ ŠPELA

3.09

Pravne zadeve, skrbništvo za poseben primer, odobritev pravnih poslov

27

BURGAR URŠA

2.06

Starševsko varstvo in družinski prejemki

28

VAVPOT MOJCA

1.01

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

29

VOGLAR MOJCA

2.03

Priznanje očetovstva

Kranj, 10.01.2013                                                                                MARJAN PODBEVŠEK l.r.

D i r e k t o r

Obvestilo je izdano na osnovi 319. člena Zakona o upravnem postopku (Ur. List št. 80/99 in 70/00)