Velikost
Sporočilo
  • E-Direktiva o zasebnosti dokumentov: Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in drugih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da lahko postavimo te vrste piškotkov na vašo napravo.

    Varovanje zasebnosti - katere piškotke uporabljamo

Javna pooblastila

PDFnatisniE-pošta

Javno pooblastilo je z zakonom določena pravica uporabnika socialnega varstva, katero na osnovi zakona izvaja Center (oz. druga z zakonom določena ustanova). Zakon hkrati določa krog upravičencev in kako naj izvajalec storitev opravi. Javno pooblastilo torej predstavlja funkcijo dolžnosti obravnave, ki ima utemeljitev v določenem zakonu.

Javna pooblastila so naloge, katere izvaja Center za socialno delo na podlagi številnih zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov. Kar okoli 50 jih je. Največji obseg pooblastil izhaja iz:

  • Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja posvojitve, rejništvo, skrbništvo, ukrepe za zaščito otrok, njihovih pravic in koristi ter posamezne naloge za varstvo družine in otrok,
  • Zakon o socialnem varstvu,
  • Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih, Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki zagotavlja pravico posameznika do različnih oblik starševskega dopusta ob in po rojstvu otroka, družinske prejemke ter pravico staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva,
  • Kazenski zakon,
  • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
  • Zakon o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb.

Postopki javnih pooblastil se vodijo po Zakonu o upravnem postopku, kjer Center za socialno delo izdaja odločbe kot organ I. Stopnje.