Velikost
Sporočilo
  • E-Direktiva o zasebnosti dokumentov: Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacije in drugih funkcij. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da lahko postavimo te vrste piškotkov na vašo napravo.

    Varovanje zasebnosti - katere piškotke uporabljamo

Katalog informacij javnega značaja

PDFnatisniE-pošta

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:
Center za socialno delo Kranj
Naslov: Koroška cesta 19, 4000 Kranj
Telefon: 04/25 68 720
Telefax: 04/25 68 722
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Odgovorna uradna oseba: Direktor – Marjan Podbevšek, univ.dipl.pedag

Datum prve objave kataloga: 14.2.2006
Datum zadnje spremembe: 27.10.2014

Druge oblike kataloga: V pisni obliki na Centru za socialno delo Kranj, pri pooblaščenkah za posredovanje informacij javnega značaja:

Špela Toporš, univ. dipl. prav. in Sonja Šavli, prof. soc. in zgo.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.csd-kranj.si/katalog-informacij-javnega-znaaja

2. Splošni podatki o organu:

Podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja

Center za socialno delo Kranj je pristojen za naloge, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:
- varstvo otrok in družine
- varstvo odraslih
- oprostitve plačil pri plačilu storitev
- denarne socialne pomoči
- družinski prejemki
- zavarovanje za starševsko varstvo

Izvajanje socialno varstvenih storitev:
- prva socialna pomoč
- osebna pomoč
- pomoč družini za dom
- socialna preventiva

Druge naloge:
- izvajanje javnih del
- koordinacija v lokalni mreži pluralnih programov socialnega varstva

Seznam notranjih organizacijskih enot: Center za socialno delo Kranj nima notranjih organizacijskih enot.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
Špela Toporš, univ.dipl.prav.
Tel.: 04 25 68 747

Sonja Šavli, prof. soc. in zgo.
Tel.: 04 25 68 736

Fax.: 04 25 68 722
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja centrov za socialno delo

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodijo centri za socialno delo

Seznam zbirk podatkov

3. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja: Informacije o javnih naročilih

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja